Nhà sản xuất máy Ozone hàng đầu Việt Nam!

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

info@cuongthinhjsc.com.vn 0904235443 - 0974844211

Dự án 2 máy ozone 10g công nghiệp tại CTY TNHH DALAT HASFRAM

21/07/2020

Máy ozone 10g công nghiệp Lắp đặt tại Công ty Dalat Hasfram

Thông tin khách hàng:

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH DATLAT HASFRAM

Địa chỉ: 450 Nguyên Tử Lực, P8, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ lắp đặt máy ozone : thôn I, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

sản phẩm : Máy ozone công nghiệp Z-10S(10G/H)

Số Lượng : 02

Yêu cầu: xử lý nước trồng rau 

Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần công nghệ và xây dựng Cường Thinh.

                                Dự án 2 máy ozone 10g công nghiệp tại CTY TNHH DALAT HASFRAM

                                                                      Hệ  thống được lắp đặt tại trang trại Công ty TNHH DALAT HASFRAM

Copyright © 2021 cuongthinhjsc.com.vn - Thiết kế và phát triển bởi  Bambu®