Nhà sản xuất máy Ozone hàng đầu Việt Nam!

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

info@cuongthinhjsc.com.vn 0904235443 - 0974844211

Máy ozone công suất 80g xử lý nước tại bệnh viện 103

25/11/2020

Máy ozone công suất 80g Lắp đặt tại Bệnh Viện Quân Y 103

Thông tin khách hàng: 

Tên khách hàng: Công ty cổ phần hóa chất sao việt (chủ thầu)

Dự án Đầu tư Xây Dựng Bệnh Viện Quân Y 103 - Học Viện Quân Y

Địa chỉ lắp đặt máy ozone : Phùng Hưng - Hà Nội

sản phẩm : Máy ozone công nghiệp Z-80S(80G/H)

Số Lượng : 01

Yêu cầu: xử lý nước 

Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần công nghệ và xây dựng Cường Thinh.

Máy ozone công suất 80g xử lý nước tại bệnh viện 103

Copyright © 2021 cuongthinhjsc.com.vn - Thiết kế và phát triển bởi  Bambu®