Nhà sản xuất máy Ozone hàng đầu Việt Nam!

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

info@cuongthinhjsc.com.vn 0904235443 - 0974844211

Máy ozone 100g/h khử trùng nước ăn tập thể tại mỏ than Quảng Ninh

24/09/2019

Máy ozone 100g/h khử trùng nước ăn tập thể tại mỏ than Quảng Ninh                                                                                                  Máy ozone 100g/h lắp đặt xử lý nước ăn tại mỏ than quang ninh

Máy ozone 100g/h khử trùng nước ăn tập thể tại mỏ than Quảng Ninh                                                                                                                 Hệ thống lắp cân bằng áp và mixer

Máy ozone 100g/h khử trùng nước ăn tập thể tại mỏ than Quảng Ninh

Copyright © 2021 cuongthinhjsc.com.vn - Thiết kế và phát triển bởi  Bambu®